Bezpieczeństwo

Auta pod lupą „FAVI”

Międzynarodowa platforma wymiany informacji dla europejskich ekspertów mechanoskopii

Zbudowanie międzynarodowej platformy wymiany informacji w zakresie identyfikacji pojazdów to główne założenie projektu FAVI, w którym Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji reprezentuje ekspert mechanoskopii nadkom. Michał Skorupka. W projekcie biorą udział Czesi, Słowacy, Białorusini, Ukraińcy i Łotysze oraz eksperci z Polski.

Grupa robocza polskich ekspertów podjęła inicjatywę włączenia do projektu policjantów z Irlandii. Projekt został także zaprezentowany w kilku innych krajach Unii Europejskiej, które rozważają jego wdrożenie.

Projekt Komendy Głównej Policji „FAVI – Forensic Aid for Vehicle Identification” w tłumaczeniu Kryminalistyczne Wsparcie w Identyfikacji Pojazdów otrzymał pozytywną opinię i dofinansowanie Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa. Głównym celem projektu jest pomoc w badaniach oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów realizowanych przez policyjnych ekspertów mechanoskopii. Ich ekspertyzy są wykorzystywane w śledztwach i postępowaniach przygotowawczych oraz sądach. Możliwość skorzystania z baz danych oraz dyskusji na forum międzynarodowym daje specjalistom w zakresie mechanoskopii ogromne możliwości i pomoc w codziennej pracy. Założeniem projektu jest również zwiększenie wykrywalności przestępstw związanych ze zmianą fabrycznych oznaczeń identyfikacyjnych w pojazdach. W tej dziedzinie stale trzeba aktualizować wiedzę, podążając nie tylko za nowinkami technicznymi, ale także coraz doskonalszymi metodami stosowanymi przez złodziei aut. Możliwość konsultowania tych informacji ze specjalistami z innych krajów ma wpływ na poprawę skuteczności służb porządkowych w ściganiu tego rodzaju przestępstw.

Na inicjatywę polskiej Policji w zakresie utworzenia Europejskiego Zintegrowanego Systemu Baz Danych Oznaczeń Identyfikacyjnych Pojazdów odpowiedziały instytuty kryminalistyczne z Białorusi, Czech, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. 16-osobowa grupa ekspertów mechanoskopii podczas wrześniowej delegacji postanowiła do udziału w projekcie zaprosić irlandzkich policjantów. Podczas kilkudniowego pobytu w Irlandii przedstawiono im założenia projektu Favi, dając jednocześnie możliwość korzystania z zasobów online. Zajęcia miały także na celu poznanie specyficznego słownictwa używanego przy badaniach oznakowań pojazdów. Rewizyta przedstawicieli Policji irlandzkiej planowana jest pod koniec br. Międzynarodowa konferencja, na której zostanie podsumowany projekt odbędzie się 29 listopada br. w Warszawie.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz

Łatwiej lekko pisać, niż lekko przejść przez życie, ale razem jest znacznie łatwiej. Zapraszam więc do wspólnej podróży przez codzienność. Znajdziecie tu chwilę wytchnienia, dużą dawkę optymizmu i wiele inspiracji. Pokazuję jak wielką moc ma siła pozytywnego myślenia, a także jak dostrzegać efekty uboczne trudnych decyzji i niesprzyjających zdarzeń.

Leave a Reply