Bezpieczeństwo

Jasna strona „Dwóch Światów…”

Policyjna Izba Dziecka znajdująca się od stycznia br. w strukturze Wydziału Konwojowego KSP może się niebawem stać prekursorem oryginalnych rozwiązań profilaktycznych na cały kraj. Efekty zaawansowanej współpracy m.in. ze służbą więzienną będą już niebawem widoczne na… murze szkolnego boiska.

DSC_0685
Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy (PCK) dla podopiecznych Policyjnej Izby Dziecka, fot. nadkom. Andrzej Zaperty.

Warszawska Policyjna Izba Dziecka rozszerzyła współpracę ze specjalistami różnych dziedzin, dzięki którym zakres zajęć prowadzonych dla wychowanków placówki, stał się nie tylko urozmaicony, ale przede wszystkim niezwykle interesujący. Są wśród nich osoby zajmujące się problematyką nieletnich, etycy, psychologowie, a nawet zakonnicy. Cała koncepcja została zawarta w programie profilaktycznym „Dwa Światy – Jedna z Dróg – Twój Wybór” opracowanym na lata 2013-1014. Jego autorką, a jednocześnie koordynatorem jest opiekun i wychowawca mł. asp. Karolina Karwowska z Policyjnej Izby Dziecka, której udało się do pomysłu przekonać nie tylko przełożonych, ale także wzbudzić zapał u swoich współpracowników.

Mural ku przestrodze

W ramach wyjątkowej opieki penitencjarnej więźniowie z Aresztu Śledczego Mokotów wyremontują mur boiska sąsiadującego z Policyjną Izbą Dziecka.

To jeden z przejawów ścisłej współpracy nawiązanej z ppł Anną Osowską-Rembecką z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej. To również przykład, jak problem starego muru można szybko rozwiązać, przekuć w ciekawą inicjatywę, włączając w nią grono bezinteresownych ludzi. Nie dość, że osypujący się mur zostanie wyremontowany, ta stanie się on bazą do stworzenia muralu o charakterze prewencyjnym – mówi mł. asp. Karolina Karwowska.

DSC_0994
Elementy dogoterapii w trakcie zajęć z policyjnymi psami służbowymi, fot. nadkom. Andrzej Zaperty.

Treść muralu będzie nawiązywać do profilaktyki uzależnień, a główne przesłanie ma trafić do młodych ludzi, podatnych na pokusy i zagrożenia współczesnego świata. Opracowaniem projektu graficznego zajmą się młodzi profesjonaliści. Mural artystycznie ozdobią absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, studenci Europejskiej Akademii Sztuk oraz licealiści z Niepublicznego Liceum Plastycznego przy Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Najlepszy projekt graficzny zostanie wyłoniony w wyniku konkursu. Wszystkie te prace zostaną wykonane nieodpłatnie w ramach wolontariatu.

„Jedna z Dróg” – właściwy wybór

Dzieci i młodzież trafiają do Policyjnej Izby Dziecka w wyniku różnych złożonych zdarzeń i okoliczności, co szczegółowo regulują przepisy prawne. Są to jednorazowe, szokujące dla rodziców, incydentalne pobyty ich dzieci w PID. Są jednak wychowankowie, którzy powracają tu cyklicznie – mówi podinsp. Jarosław Fidos – kierownik Policyjnej Izby Dziecka.

DSC_1010
Swoimi doświadczeniami dzielą się byli więźniowie Fundacji „Sławek” w ramach programu „Świadectwa”, fot. nadkom. Andrzej Zaperty.

Każdy, choćby najkrótszy pobyt jest okazją dla wychowawców i opiekunów Policyjnej Izby Dziecka do pokazania tym młodym ludziom innej drogi, którą mogą pójść przez dalsze swoje życie. Propagowane tu treści wychowawcze dają młodzieży zaniedbanej, pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, szansę poznania odpowiednich wzorców zachowań, dwóch modeli życia – dwóch światów, a także zrozumienia konsekwencji wyboru złej drogi obarczonej ryzykiem, zwanym uzależnieniem. Właśnie te treści, a przede wszystkim działania zmierzające do niwelowania niewłaściwych postaw młodzieży i promowania trybu życia zapewniającego właściwy rozwój osobowości, zdrowie, radość, bezpieczeństwo dorastania i dobre wzorce zachowań są podstawą wdrażanego programu profilaktycznego „Dwa Światy – Jedna z Dróg – Twój Wybór”.

Razem można więcej

W inicjatywę warszawskiej Policyjnej Izby Dziecka włącza się coraz więcej organizacji i stowarzyszeń. Głównym celem programu jest bowiem organizowanie dla nieletnich zajęć interaktywnych w postaci warsztatów i ćwiczeń manualnych z profilaktyki uzależnień. W realizację programu włączyli się: wspomniany już Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, Fundacja „Sławek”, Fundacja „Po Drugie”, Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy Warszawa Falenica, Schronisko dla Nieletnich Warszawa Okęcie, Pogotowie Opiekuńcze nr 1 i 2 w Warszawie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 w Warszawie, Polski Czerwony Krzyż – Warszawska Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Centrum ds. AIDS.

Nowatorstwo tego programu polega na połączeniu działań wielu podmiotów na zasadzie współpracy i wymiany doświadczeń – bez wzajemnych zobowiązań finansowych. Jego koncepcja, a także publiczna dyskusja na temat konieczności zintegrowanych przedsięwzięć społecznych w zakresie niwelowania niewłaściwych postaw młodzieży będzie przedmiotem konferencji, nad którą honorowy patronat objął Komendant Stołeczny Policji.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz

Łatwiej lekko pisać, niż lekko przejść przez życie, ale razem jest znacznie łatwiej. Zapraszam więc do wspólnej podróży przez codzienność. Znajdziecie tu chwilę wytchnienia, dużą dawkę optymizmu i wiele inspiracji. Pokazuję jak wielką moc ma siła pozytywnego myślenia, a także jak dostrzegać efekty uboczne trudnych decyzji i niesprzyjających zdarzeń.

Leave a Reply