Bezpieczeństwo

W ochronie życia zatrzymanych

Monitoring podstawowych funkcji życiowych osób umieszczonych w policyjnych izbach zatrzymań – to projekt realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, do którego przystąpiła Komenda Stołeczna Policji. Ma on zapewnić osadzonym lepszą ochronę zdrowia i zdalnie informować o zagrożeniu życia.

Celem projektu jest opracowanie spójnego systemu informatycznego wraz z urządzeniami badającymi funkcje życiowe osób przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (PdOZ). W założeniach system ma na bieżąco monitorować m.in. tętno i ciśnienie krwi osoby zatrzymanej, a na podstawie zebranych danych zaalarmować w przypadku wystąpienia sytuacji odbiegającej od normy, w szczególności w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

1-46968Osoby zatrzymane są często pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, czego następstwem mogą być powikłania krążeniowo-oddechowe prowadzące nawet do śmierci. System ma wykluczyć takie sytuacje i zdalnie powiadamiać osoby nadzorujące o zagrożeniu życia. Pomogą w tym zaprojektowane urządzenia monitorujące stan zdrowia osadzonych. Mają być one bezpieczne, jednorazowe i odporne na zniszczenie z uwagi na możliwość agresywnego zachowania osób zatrzymanych w stosunku do siebie i otoczenia.

Stołeczna Policja chętnie włącza się w ten projekt i to z kilku powodów. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona życia ludzkiego jest sprawą kluczową. Jesteśmy również otwarci na nowe rozwiązania i nowoczesne technologie. To, że system będzie projektowany przez policyjnych specjalistów ma szansę na jego idealne dopasowanie do naszych potrzeb i warunków – mówi Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki.

W pracach projektowych z ramienia Komendy Stołecznej Policji weźmie udział Wydział Teleinformatyki oraz Wydział Konwojowy. Monitoring będzie działał w oparciu o system serwerowy, stwarzający możliwość jednoczesnego zbierania danych z kilku lokalizacji.

1-46969– Nasze włączenie się do projektu to efekt dobrej współpracy i zaproszenia ze strony KWP w Krakowie – podkreśla Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Małgorzata Łyszko-Domagalska. Jeżeli system się sprawdzi, będzie mógł być szeroko zastosowany, nie tylko w policyjnych izbach zatrzymań.

Projekt zgłoszony przez resort Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które realizuje tematy badawcze w największym stopniu rokujące rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa narodowego. Czas realizacji projektu, obejmującego opracowanie kompleksowej koncepcji wdrożenia systemu monitorowania podstawowych procesów życiowych osób umieszczonych w policyjnych izbach zatrzymań, obejmuje 36 miesięcy. W tym czasie niezbędne będzie m.in. opracowanie zdalnego systemu transmisji danych oraz powiadamiania o stanie zagrożenia życia, testów wdrożeniowych systemu, pełnej dokumentacji technicznej, a także kalkulacji kosztów eksploatacji.

W założeniach zdalny system monitorowania zdrowia osadzonych zmniejszy ryzyko wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych w PdOZ, a jednocześnie usprawni działania służb dyżurnych.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
zdjęcia Dominik Mikołajczyk

Łatwiej lekko pisać, niż lekko przejść przez życie, ale razem jest znacznie łatwiej. Zapraszam więc do wspólnej podróży przez codzienność. Znajdziecie tu chwilę wytchnienia, dużą dawkę optymizmu i wiele inspiracji. Pokazuję jak wielką moc ma siła pozytywnego myślenia, a także jak dostrzegać efekty uboczne trudnych decyzji i niesprzyjających zdarzeń.

Leave a Reply