Bezpieczeństwo

Zakupy przed EURO 2012

Ponad cztery miliony złotych, biorąc po uwagę 2011 i 2010 rok, wydano na zakupy w związku z przygotowaniami Komendy Stołecznej Policji do EURO 2012. Na tym nie koniec. Wydział Zaopatrzenia KSP przygotowuje się do kolejnych wydatków umożliwiających wyposażenie policjantów w niezbędny sprzęt i umundurowanie.

fot. Piotr Maciejczak

Przygotowania Wydziału Zaopatrzenia KSP do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 wynikają z realizacji „Karty projektu nr 9 – „Przygotowanie Komendy Stołecznej Policji do realizacji zadań dotyczących EURO 2012” w ramach zadania „Organizacja zabezpieczenia logistycznego działań Policji”.

W ramach poszczególnych podzadań – mówi Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KSP mł. insp. Tomasz Wencel – zakończyliśmy już konsultacje z kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie potrzeb sprzętowych. Obecnie, w miarę posiadanych środków i przydziałów sprzętu pochodzących z tzw. zakupów centralnych realizowanych przez Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, doposażamy funkcjonariuszy, w tym Nieetatowy Oddział Prewencji KSP w sprzęt i materiały. W trakcie realizacji są również zadania związane z organizacją żywienia i zakwaterowania funkcjonariuszy w trakcie mistrzostw.

Gdzie i kiedy ciepły posiłek?

Wyżywienie policjantów, którzy zostaną zakwaterowani w obiektach KSP odbywać się będzie w oparciu o zawarte umowy ramowe na świadczenie usługi dostarczania posiłków. Funkcjonariusze będą mogli zjeść na terenie czterech obiektów: stołówki w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie w Iwicznej k/ Piaseczna ul. Puławska 44, punktu wydawania posiłków w Wydziale Doskonalenia Zawodowego KSP w Tomicach oraz stołówki na terenie obiektów Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Żywienie i zakwaterowanie funkcjonariuszy pełniących służbę podczas zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w obiektach Komendy Stołecznej Policji odbywać się będzie w terminie od dnia 6 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.

Co już kupiono?

Wydział Zaopatrzenia KSP w 2010 roku w ramach „Programu Modernizacji Policji” oraz w związku z realizacją „Porozumienia z m. st. Warszawy” zakupił sprzęt uzbrojenia i techniki policyjnej o wartości 1 632 391, 31 zł. Są to m.in.: bezustnikowe testery Alcoscany, oświetlenie taktyczne, plecakowe apteczki medyczne, celowniki holograficzne, laserowe mierniki prędkości, mały robot pirotechniczny z wyposażeniem, zestawy oświetleniowe pola akcji, bezustnikowe urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, testy wykrywające narkotyki ze śliny wieloparametrowe/jednorazowe.

W 2011 r. wydano 602 957, 84 zł na zakup m.in.: urządzeń do wstępnego wykrywania i identyfikacji narkotyków w ślinie i na powierzchniach, stacjonarnych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, umundurowania bojowo-ćwiczebnego, koni oraz psów służbowych.

Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji w 2010 roku zakupiło na potrzeby Komendy Stołecznej Policji sprzęt uzbrojenia i techniki policyjnej o wartości 1 961 401, 03 zł. Zakupiono: system inspekcji promieniami Rtg, wyrzutniki pirotechniczne, urządzenie rozgłaszające dużej mocy LRAD. W tym roku przekazano natomiast: kamizelki kuloodporne na mundur, hełmy kuloodporne, ubrania podchodzeniowe, tarcze ochronne, umundurowanie nowego wzoru (zgodnie z harmonogramem dostaw), zestawy przeciwuderzeniowe (w trakcie realizacji).

Planowane zakupy

W celu prawidłowego zabezpieczenia zakwaterowania funkcjonariuszy wchodzących w skład związków taktycznych w czasie EURO 2012 na terenie obiektów Komendy Stołecznej Policji, tj. siedziby Oddziału Prewencji Policji w Warszawie i Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP w Tomicach, zostanie zakupiony sprzęt kwaterunkowy i inne niezbędne wyposażenie za około kwotę 1 800 000,00 zł. Ponadto w planach jest zakup: koni i psów służbowych, kamizelek na oporządzenie, kamizelek odblaskowych, elementów umundurowania policjantów ruchu drogowego, w szczególności kombinezonów motocyklisty.

Niewątpliwą nowością – mówi Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KSP – jest zakup już nie odrębnych elementów, ale stanowiących jedną całość zestawów przeciwuderzeniowych dla Oddziału Prewencji Policji, tzw. żółwi. Warto dodać, że tego rodzaju wyposażenie posiadają policjanci krajów zachodnioeuropejskich.

Natomiast największe zapotrzebowanie jest na specjalistyczny sprzęt i wyposażenie dla Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego oraz narkotesty.

Procedura

Proces zaopatrzenia w sprzęt i wyposażenie Komenda Stołeczna Policji rozpoczyna od planowania zakupów własnych w oparciu o plan zamówień publicznych na dany rok. Kolejny krok to wnioskowanie do Biura Logistyki Policji KGP o realizację zakupów centralnych sprzętu i materiałów. Do Komendy Głównej Policji wnioskuje się również o przydział środków finansowych na realizację zakupów własnych sprzętu i materiałów. Równolegle następuje planowanie zakupów sprzętu i materiałów w oparciu o realizowane „Porozumienia” z Urzędem m.st. Warszawy.

Określając kryteria zakupu – mówi mł. insp. Tomasz Wencel – kierowaliśmy się przede wszystkim potrzebami policjantów, ich opiniami oraz praktycznym zastosowaniem w trakcie służby.

Kiedy wybije godzina zero…

…Wydział Zaopatrzenia KSP w czasie EURO 2012 będzie pracował pełną parą. Zajmie się przede wszystkim zabezpieczeniem logistycznym działań Policji w ramach realizacji podoperacji „Warszawa”. Dotyczy to w szczególności zabezpieczenia materiałowo-technicznych potrzeb pododdziałów uczestniczących w działaniach w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały: uzbrojenia i techniki policyjnej, mundurowe i specjalistyczne, żywnościowe, kwaterunkowo-biurowe, techniki biurowej i materiałów kancelaryjnych, środków higieny osobistej oraz druków. Pracownicy wydziału będą czuwać nad realizacją przedsięwzięć związanych z naprawą i konserwacją sprzętu uzbrojenia oraz urządzeń optycznych, a przede wszystkim organizacją żywienia zaangażowanych sił.

Wszyscy mamy nadzieję – mówi Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KSP mł. insp. Tomasz Wencel – że nasze starania zapewnią komfort służby wszystkim policjantom biorącym udział w zabezpieczeniu mistrzostw.

oprac. Elżbieta Sandecka-Pultowicz

Łatwiej lekko pisać, niż lekko przejść przez życie, ale razem jest znacznie łatwiej. Zapraszam więc do wspólnej podróży przez codzienność. Znajdziecie tu chwilę wytchnienia, dużą dawkę optymizmu i wiele inspiracji. Pokazuję jak wielką moc ma siła pozytywnego myślenia, a także jak dostrzegać efekty uboczne trudnych decyzji i niesprzyjających zdarzeń.

Leave a Reply