Bezpieczeństwo,  Ludzie

Uwodzenie w sieci – jak chronić dzieci

PRZYTULIĆ. To najlepsza rada jaką usłyszałam od specjalisty w zakresie cyberprzestępczości w sytuacji, kiedy dowiemy się, że nasze dziecko mogło być narażone na zły kontakt w internecie. Dziecko nie może się bać rodziców i to od nich powinno dostać w pierwszej kolejności pomoc i wsparcie.

Nie śledzę świata youtuberów, ale nasze dzieci bardzo. Dlatego afera pedofilska, o której głośno od kilku dni powinna nas zainteresować jako rodziców. Jeżeli jesteśmy odporni na śmieci w internecie, nasze dzieci niekoniecznie. Dla nas świat wirtualny jest odległy, dla nich najbliższy. Jako dorośli jesteśmy bardziej odporni, nasze dzieci słabe wobec manipulacji i sugestii.

W sytuacji kiedy nie ma dobrej edukacji w tym zakresie, obowiązek wprowadzania naszych dzieci w skomplikowany świat uczuć, ciała, dotyku i miłości spada na nas – rodziców. Nie powinniśmy unikać tych tematów. Najważniejsze jest także, aby obserwować nasze dzieci i mieć z nimi dobry kontakt. Nie chodzi o to, aby słyszeć, ale SŁUCHAĆ.

Nie chcę się wymądrzać, ani dawać tzw. dobrych rad, ale nie chcę też być obojętna. Dawno temu napisałam materiał na ten temat (fragment poniżej). Jest ciągle aktualny, ale dziś skala tej przestępczości jest nieporównywalnie większa.

(…)

Porady dla rodziców i opiekunów

Należy towarzyszyć dziecku w poznawaniu internetu. Komputer można zabezpieczyć programami filtrującymi dostosowanymi do wieku dziecka oraz programami antywirusowymi. Warto przy tym pamiętać, że dzieci coraz częściej łączą się z Internetem przez telefon komórkowy.

Poza świadomością, jak długo dziecko dziennie korzysta z sieci, warto zainteresować się i poznać jego internetowy świat, znajomych, ulubione strony.

Nie można przy tym zapominać, że sieć służy również rozwijaniu zainteresowań i nauce. Warto pochwalić dziecko, kiedy zdobędzie nowe umiejętności. Należy budować wzajemne zaufanie, a w trudnej sytuacji unikać krzyku, tylko spokojnie wysłuchać. Dziecko musi czuć, że w każdej sytuacji może przyjść i powiedzieć o tym, co je zaniepokoiło czy przestraszyło.

Jeśli dziecko padło ofiarą nadużycia w sieci

Bardzo istotne jest jak najszybsze zebranie dowodów. Natychmiastowa reakcja pozwoli uchronić dziecko przed eskalacją problemu i poczuciem krzywdy. Najważniejsza jest rzeczowa i spokojna rozmowa o tym, co tak naprawdę się stało. Należy powstrzymać się od oceniania, bo wywoła to jeszcze większą frustrację, a nawet zamknięcie się dziecka. Trzeba zachować wszystkie informacje w postaci e-mail, sms, mms, które potwierdzą zaistniałą sytuację. Mogą one pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy i zapobiec jego dalszym działaniom. W zależności od okoliczności zdarzenia należy się skontaktować ze szkołą, poinformować Policję oraz zapewnić dziecku wsparcie psychologa. (…)

Łatwiej lekko pisać, niż lekko przejść przez życie, ale razem jest znacznie łatwiej. Zapraszam więc do wspólnej podróży przez codzienność. Znajdziecie tu chwilę wytchnienia, dużą dawkę optymizmu i wiele inspiracji. Pokazuję jak wielką moc ma siła pozytywnego myślenia, a także jak dostrzegać efekty uboczne trudnych decyzji i niesprzyjających zdarzeń.

Leave a Reply