Bezpieczeństwo

KSP w Unii Europejskiej

Dzięki projektom unijnym realizowanym przez Zespół Funduszy Pomocowych KSP stołeczni policjanci wizytowali niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Od 2006 r. tylko w programach Leonardo da Vinci wzięło udział ponad 300 funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Komenda Stołeczna Policji w ciągu siedmiu lat zrealizowała aż 34 projekty z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej na kwotę ponad 27 milionów PLN. Ten imponujący wynik był możliwy dzięki intensywnej pracy Zespołu Funduszy Pomocowych KSP. Trzyosobowy zespół zajmuje się nie tylko pisaniem projektów i ich rozliczaniem. Okazuje się, że to zaledwie cząstka długiego procesu.

Każdy nasz projekt zaakceptowany przez Unię Europejską to dla nas wielki sukces, ale jednocześnie zapowiedź ogromu pracy – mówi Kierownik Zespołu Funduszy Pomocowych Olga Czuba-Czubiak. Musimy przede wszystkim nawiązać kontakty międzynarodowe, przygotować naszych policjantów i pracowników Policji. Jest to poprzedzone wieloma spotkaniami i ustaleniami, na których omawiamy programy szkoleniowe, a także kulturalne. W naszej gestii pozostaje również cała logistyka m.in. zarezerwowanie hoteli i zakup biletów, co wymaga przeprowadzenia przetargów. Trzeba dodać, że po zmianie procedur finansowanie projektów odbywa się za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, co nakłada na nas dodatkowe formalności.

Biorąc pod uwagę miniony rok, a także plany na rok bieżący zrealizowano, bądź są w trakcie realizacji następujące projekty:

W ramach programu LEONARDO DA VINCI:

  • „Bezpieczne drogi Europy – wypracowanie wspólnego systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego wg zaleceń UE”. Zrealizowano w 2011 r. Kraje partnerskie: Norwegia i Niemcy.
  • „Europejska Karta Broni – szkolenie w zakresie sprawowania nadzoru nad bronią i amunicją w krajach UE”. Zrealizowano w listopadzie 2011 r. Kraje partnerskie: Bułgaria, Litwa, Węgry, Czechy, Rumunia, Łotwa, Słowacja, Finlandia oraz Wielka Brytania.
  • „Policyjne zabezpieczenie imprez masowych, demonstracji, zwalczenie ekstremizmu na ulicach”. W trakcie realizacji. Pierwszy projekt partnerski do udziału, w którym stronę polską zaprosiła policja węgierska. Pozostałe kraje partnerskie: Austria i Czechy.
  • „Doskonalenie działań Policji w zwalczaniu przestępczości pseudokibiców”. W trakcie realizacji. Kraje partnerskie: Portugalia, Niemcy, Szwajcaria i Wielka Brytania.
  • „Bezpieczne stolice – metody zwalczania przestępczości kryminalnej w europejskich aglomeracjach”. Warto dodać, że projekt zyskał wysoką ocenę i został certyfikowany, co oznacza, że poczynając od 2009 r. po złożeniu wniosku w formie uproszczonej może być realizowany do września 2013 r. W trakcie realizacji. Kraje partnerskie: Malta, Hiszpania, Islandia, Irlandia Północna, Bułgaria, Węgry. Do nowej edycji w konkursie 2012 r. zgłosiły się: Finlandia, Litwa, Belgia i Cypr.

W ramach programu POLSKA POMOC 2011:

  • „Doskonalenie systemu zarządzania finansowego w Policji” – projekt skierowany do krajów kandydujących lub planujących przystąpić do Unii Europejskiej. Realizowany przez stronę polską z Mołdawią. Zakończony w listopadzie 2011 r.

W ramach programu PERYKLES (OLAF):

  • „Ochrona Euro a międzynarodowa współpraca w systemie zwalczania fałszerstw”. Projekt zrealizowany przez KGP w 2011 r. Kraje partnerskie: Litwa, Niemcy, Słowacja, Hiszpania, Cypr, Szwecja, Węgry, Włochy, Holandia, Dania, Czechy, Finlandia, Słowenia, Bułgaria, Rosja, Białoruś, Ukraina oraz Mołdawia.

W ramach programu ISEC:

  • „Cyberprzestępczość a elektroniczne instrumenty finansowe”. W trakcie realizacji. Kraj partnerski: Rumunia.
  • „Bezpieczne imprezy masowe w dużych aglomeracjach UE: działania Policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw towarzyszących”. W trakcie realizacji. Kraje partnerskie: Litwa, Niemcy, Węgry.

W ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI:

  • „Doskonalenie językowe służb mundurowych w świetle przygotowania do EURO 2012”. W trakcie realizacji.

Zespół Funduszy Pomocowych KSP czeka na rozpatrzenie trzech kolejnych projektów w ramach programu Leonardo da Vinci oraz jednego w ramach programu ISEC.

Dzięki wyjazdom i nawiązanym kontaktom zdobyliśmy ogromne doświadczenie. Nasi policjanci poznali zasady funkcjonowania europejskich policji, stosowanych przez nich procedur i systemów prawnych. Mieli okazję poznać kulturę niemal wszystkich krajów Unii Europejskiej. Do grona państw, z którymi utrzymujemy współpracę dojdzie w tym roku Cypr, Turcja i Islandia. Najczęściej przyjmowała nas berlińska Policja, ale trzeba podkreślić, że we wszystkich krajach zawsze mogliśmy liczyć na pomoc i życzliwość – dodaje Kierownik Olga Czuba-Czubiak.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz

Łatwiej lekko pisać, niż lekko przejść przez życie, ale razem jest znacznie łatwiej. Zapraszam więc do wspólnej podróży przez codzienność. Znajdziecie tu chwilę wytchnienia, dużą dawkę optymizmu i wiele inspiracji. Pokazuję jak wielką moc ma siła pozytywnego myślenia, a także jak dostrzegać efekty uboczne trudnych decyzji i niesprzyjających zdarzeń.

Leave a Reply